Finn det beste kvikklånet her

Jeg kan på det varmeste anbefale at man bruker de mulighetene som eksisterer på lånemarkedet til å skape en økonomi i balanse. Det skal forstås slik at man via sin inntekt har et noenlunde likt beløp utbetalt hver eneste måned på sin konto, men at ens utgifter varierer. Det er regninger som skal betales hvert kvartal og noen skal betales hvert halvår. Noen har man kanskje en påminnelse på og utover det kan det være uforutsette utgifter som dukker opp en gang imellom. Alt dette betyr at det man har på utgiftssiden er veldig forskjellig, mens inntektene ofte er temmelig stabile. Det skal man i følge min erfaring innrette sin private økonomi etter. Det betyr alt i alt at man i noen måneder vil oppleve et stort pluss på kontoen, når utgiftene er betalt og at det er forholdsvis overkommelig å få pengene til rekke. Tilsvarende betyr det i andre måneder at tingene halter en del mer.

 

Rett opp med kvikklån

Med et kvikklån kan du rette opp dette. Det kan være med til å skape økonomi i balanse. Jeg snakker av egen erfaring, hvor jeg selv ofte utnytter muligheten til å ta et kvikklån, ofte bare av mindre størrelser, mindre karakter og så vet jeg at ved en av de etterfølgende månedene har jeg så mye overskudd i økonomien at jeg kan betale ut det lånte beløpet og da lykkes det for meg å alltid ha en fornuftig økonomi uavhengig av hva jeg måtte ha av utgifter. Det sikrer at jeg alltid har det nødvendige overskuddet i min økonomi. For selv i de månedene hvor jeg burde ha mye overskudd har jeg ofte brukt litt ekstra, og da blir jeg presset økonomisk i de månedene hvor utgiftene er mange, og med et kvikklån kan jeg gi meg selv litt økt sikkerhet.

 

Ideelt for folk som er timelønnet

Kvikklån er også ideelt for folk som er timelønnet eller er freelancere. Freelancere er ikke så veldig utbredt, de fleste er fastlønnet, men det er allikevel ikke så uvanlig å være freelancer hos for eksempel konsulenter og journalister. Da får man ofte timer og lønn avhengig av hvilke behov selskapet har i øyeblikket. Det kan gi perioder med utrolig mye arbeid og perioder med nesten ikke noe arbeid. Den usikkerheten smitter av på innkomsten, for selv om man får lønn under sykdom og har generelt noen fine vilkår, så gir færre arbeidsoppgaver også mindre i lønn. Har man et av disse yrkene, hvor mange kollegaer er ansatt som freelancere, så vil også mange ha nådd en viss alder på bakgrunn av det utdannelsesmessige nivået, og med en viss alder hører også mange ganger med familie og forpliktelser hjemme. Og hvis man har en familie som skal forsørges, så er en ansettelse som freelancer en risiko å ta når man ikke vet om man tjener penger til å forsørge seg selv og sin familie. Kvikklån er ikke et bestemt beløp. Det kan være forskjellig. Det eneste det kjennetegnes ved er at det er enkelt og raskt å opprette et lån. Det er få betingelser for å være berettiget og søknaden om lån blir raskt ferdigbehandlet. Løpetiden på lånet er også forskjellig, men avhengig av hvor stort beløp du ønsker å låne. Men hvis du vil ha det betalt tilbake tidligere enn løpetiden er satt til, står du fritt til dette. Da betaler du bare ekstra utover det som er beregnet til å være din månedlige betaling. Det er alltid mulig å innbetale ekstra og så få en kortere løpetid på lånet. Den månedlige betalingen som beregnes er ut fra den gitte løpetiden som man har valgt. Hvis du har det best med at du raskere får betalt ut lånet så gjør du bare dette. Det er verre hvis du betaler for lite. Da går det lenger tid å bli gjeldfri på det aktuelle lånet og det vil gi litt rentetilskrivninger. Det er viktig at man som minimum kan betale den månedlige betalingen som er satt på det gitte lånet. Hvis man kan betale mer er det fint, men den nedre grensen er det best å overholde for å begrense omkostningene.

 

Kvikklån er et supert alternativ

Jeg har som tidligere nevnt stor erfaring med å supplere økonomien med et kvikklån, for hele tiden å ha en økonomi i balanse. Det er viktig for meg at jeg hele tiden har penger jeg kan bruke på meg selv. Jeg fungerer ikke hvis det skal være et stramt budsjett hele tiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>