Hva er inkasso?

Stadig flere har prøvd å stifte bekjentskap med diverse inkassofirmaer på grunn av ubetalt gjeld. Det kan være alt fra manglende betalinger av regninger til manglende avdrag på lån.

For mange kan det være vanskelig å det til å gå rundt økonomisk. Har man for eksempel tatt et lån under oppgangstider, kan det plutselig vise seg å være vanskelig å betale avdragene i nedgangstider. Derfor er det viktig å vite hva det egentlig vil si å bli sendt til inkasso og hvilke konsekvenser det kan ha.

For det første er det viktig å vide hvordan man ender med å ble sendt til inkasso som forbruker. Som nevnt ovenfor skyldes det at man skylder penger til en annen part, ofte et selskap. Det kan enten være at man ikke har betalt strømregningen, sin avbetaling på elektronikk kjøpt på kreditt eller sitt lån. Inkasso er selskapets måte å forsøke å oppkreve penger som forbrukeren skylder.

For å komme i inkasso er det noen retningslinjer som selskapet skal følge. For eksempel skal selskapet sende deg en rykker hvor de rykker for betaling. Selskapet kan velge allerede etter den første rykker å sende deg til inkasso. Eneste krav er bare at de varsler deg om det og forsyner deg med de nødvendige informasjoner som gjør at du er i stand til å ta stilling til saken. Eksempelvis skal de opplyse deg om størrelsen på det skyldte beløp, og om de forskjellige betalingsfristene. Har de overholdt disse kravene kan selskapet innberette deg til inkasso.

Når din sak har blitt sendt til inkasso kan du, hvis du ikke betaler, bli registrert som dårlig betaler. Ut over dette kan saken få et rettslig etterspill hvis du fortsatt ikke betaler.

Hvis du derimot betaler, kommer du av med inkasso, men du skal være oppmerksom på at du ofte vil skulle betale omkostningene til advokat samt rykkergebyr og andre omkostninger i forbindelse med saken.

Derfor er det alltid en god idé å betale sine regninger og avdrag til tiden. En god idé er å melde alle sine regninger til betalingsservice, så man er sikker på at pengene blir trukket til rett tid hver gang.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>