Hva er inkasso?

I dette innlegget, er fokuset lagt på inkasso. Hva det er, men også hvilken rolle man typisk har som medarbeider i et inkasso-firma. Et inkassofirma har som oppgave å inndra penger fra folk som ikke betaler av på deres gjeld til tiden eller de som ikke betaler i det hele tatt. De sitter altså på kreditors side av bordet, hvis debitor misligholder sine forpliktelser. Hvis inkasso heller ikke lykkes med en avbetalingsplan, kan det ende i forliksrådet, hvor det så for alvor blir tatt affære.

Den typiske medarbeider

Inkassofirmaene er ofte uavhengige firmaer, som har til formål å inndra penger fra dårlige betalere. De har fått bevilling til å overta saker og kan dermed forsøke å legge ekstra press på debitor og pålegge ytterligere omkostninger og morarenter, ved manglende betaling. De store låne-firmaene, har egne inkasso-avdelinger som ivaretar disse oppgavene.

Inkasso er til for dem som ikke betaler det de bør betale i følge en avtale. De er det heldigvis ikke så mange av, som det er for dem som klarer å betale i tid. De aller fleste har et så godt overblikk over egen økonomi, at når de velger å opprette et lån, så har de styr på hvordan avbetalingene kommer til at forløpe og hva det så økonomisk krever av dem pr. måned og dermed er det ikke noen problemer. Men i de tilfellene, hvor noen mister overblikket og ikke kan betale de kreditorene man har inngått bindende avtale med, er inkasso med til å sørge for at det blir betalt. For noen er inkasso, et skremmeord eller i hvert fall noe man har stor respekt for. Det kan man også godt ha med rette, da et lån kan bli dyrt, hvis det ender ved inkasso. Gudskjelov er det kun de færreste som får det, og så er inkasso ikke noe man kommer til å måtte forholde seg for mye til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>