Hvorfor tar flere og flere blankolån?

Dette innlegget er nok skrevet litt impulsivt. Jeg satt og tenkte på en artikkel jeg leste i avisen, hvor det sto at antallet av opprettede blankolån fra 2008 er nå steget med flere prosent. Denne veksten har kommet overraskende på mange økonomer, men ikke meg. Jeg ventet faktisk på en artikkel som denne skulle trykkes, så for meg kommer det ikke som et sjokk. I dette innlegget vil jeg prøve å forklare denne utviklingen og hva det kan skyldes. Jeg vil fokusere på å formulere mine forklaringer så godt som mulig, så de blir forståelige for alle som leser – også de som ikke er vante med den store låneverdenen.

 

Vanskeligere å låne penger ved de tradisjonelle utlånerne

Den umiddelbare forklaringen på utviklingen, slik jeg ser det, skyldes ikke minst finanskrisens inntok i hele Europa i 2008 og frem til nå. Med dette mener jeg at siden finanskrisen inntraff har det ført til en stor usikkerhet på det finansielle markedet, noe som har hatt den konsekvensen at mange av bankene har blitt mer forsiktige og tilbakeholdene med å låne ut penger til lånesøkere enn tidligere. Det betyr at drømmen om en ny bil eller annet brister for mange nordmenn når de henvender seg til banken i håp om å få et lån.

Og når drømmen brister og banken lukker igjen døren, hva gjør man da? Man søker naturligvis etter alternative utlånere som er villige til å låne ut pengene, så man kan realisere sine drømmer. Og når et blankolån kan tas med et lånebeløp på helt opp til 350.000 kroner, så er det ikke så rart hvorfor mange finner denne typen av lån attraktive. Det åpner nemlig opp for realisering av mange flere muligheter når lånebeløpet strekker seg helt opp til flere hundre tusen kroner, om man kan ikke bebreide noen, for at de søker dit hvor hjelpen er nærmest?

Vi har altså å gjøre med en problemstilling som ved første øyekast er ganske enkel å løse. Folk tar blankolån fordi de fortsatt kan låne mange penger, dog til en litt høyere rente hos en annen utbyder som de er vant med. Alle vet jo at etterspørselen på forskjellige produkter alltid vil være til stede, hvis det er bruk for det, og det kan man spesielt si om lån. Og når denne etterspørselen ikke imøtekommes av de vanlige partene, kommer det alltid andre parter som er klare til å levere det ønskede produktet. I denne sammenhengen mener jeg klart og bestemt at online utbydere på internett spiller en stor rolle.

 

 

Blankolån er generelt ”enklere” enn bankenes lån

En annen plausibel forklaring på utviklingen er i følge meg at blankolån tilpasser seg tidenes trender bedre enn bankenes lån er i stand til. Blankolån er jo som kjent et kontantlån, hvor man ikke skal stille sikkerhet for det lånte beløpet. Blankolån opptas via en PC med internettadgang hvor man søker og får svar via utbyderens hjemmeside. Dessuten får man svar på sin søknad i løpet av en dag og man kan få pengene utbetalt dagen etter at man sendte sin søknad av sted. Alt dette gjør at blankolån generelt blir enklere å ha med å gjøre for forbrukerne.

 Det er også enklere å kunne ordne en hel låneprosess bak en skjerm fremfor å skulle dra til utallige møter i banken og skaffe lønnsedler og diverse opplysninger om éns økonomi. Det er også enklere hvis man ikke er tvunget til å sette noen av sine verdier på spill når man inngår en avtale. Og det er også enklere når man får utbetalt pengene i en så stor fart at det er umulig for enhver bank å konkurrere med denne hastigheten, som det er ved låneprosessen ved blankolån. Disse to forklaringene lager fort et klart helhetsbilde.

 

Konklusjonen

For meg er dette helhetsbildet altså noe som står meget klart i forhold til den overordnede utviklingen i blankolån. Blankolån er mer up to date enn sine konkurrenter, og det blir bedre av at man kan låne så mange penger ad gangen. Hvis bankenes lån fremover skal gjenvinne sitt monopol på lånemarkedet, så skal det altså noe helt annet til, og dette krever noen innovative tanker som kan utfordre blankolån på flere parameter.

 Avslutningsvis håper jeg at du har fått noe ut av å lese mine forklaringer på utviklingen i opprettede blankolån. For meg er det et interessant område å studere og det har ikke blitt mindre interessant etter at finanskrisen begynte å herje over Europa i 2008.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>